Bono homo Lorenzo

27788430_814083465448931_6737022226108192165_o
Bono homo Lorenzo intera

Personaggio Storico: Bono homo Lorenzo

Nome: Lorenzo Maestri

Ruolo: Scudiero

Bono homo Lorenzo seduto